Αριθμοί λογαριασμών για δωρεές

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας:
 

Δωρεές για την ενίσχυση της Πρότυπης Στέγης Ανηλίκων της Ε.Π.Α.Α.

 

GR 40 0110 0400 0000 0404 8214 409

 

Δωρεές για την ενίσχυση της Ε.Π.Α.Α.
 

GR 53 0110 0400 0000 0404 8193 323

 


 

Στους δωρητές όλων των ειδών και στους χορηγούς αποστέλλεται ευχαριστήρια επιστολή και στοιχεία για την χρήση των ειδών που κάνουν δωρεά.