ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ν.Π.Δ.Δ.

Κυρίλλου Λουκάρεως 14, Αθήνα

τηλ. 210-6404755

φαξ 210-6423910

epaa@epaa.gr


Κοινωνική Υπηρεσία

Ανδρομάχη Αλαμάνου

210-6404539

Αθηνά Μανούκα

210-6404649