ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ν.Π.Δ.Δ.

Κυρίλλου Λουκάρεως 14, Αθήνα

Γραμματεία epaa@epaa.gr


Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Στέφανος Πετρόπουλος

τηλ. 210-6404549


Κοινωνική Υπηρεσία

Προϊσταμένη Τμήματος: Αθηνά Μανούκα

210-6404649