ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ν.Π.Δ.Δ.

Κυρίλλου Λουκάρεως 14, Αθήνα

Γραμματεία: Ελένη Αλεξανδροπούλου

τηλ. 210-6404755 - φαξ 210-6423910

epaa@epaa.gr


Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Στέφανος Πετρόπουλος

τηλ. 210-6404549


Κοινωνική Υπηρεσία

Προϊσταμένη Τμήματος: Ανδρομάχη Αλαμάνου

210-6404539

 

Αθηνά Μανούκα  210-6404649