Ειρήνη ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΕΛΙΣΤΑ:
Αντιεισαγγελέως Εφετών,
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών

 

Χωρίς ικανοποιητικές συνθήκες προστασίας και ασφάλειας το παιδί
 

Η φετινή 11η Δεκεμβρίου αποτελεί αφορμή εκθειάζοντας τη σπουδαιότητα των παιδιών να προβληματιστούμε κατά πόσο το αίτημά τους για αναγνώριση των δικαιωμάτων τους υλοποιείται στην πράξη.

Δυστυχώς και στην εφετινή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού η διαπίστωση είναι η ίδια. Ο σύγχρονος «πολιτισμένος» κόσμος μας εξακολουθεί να μην έχει εξασφαλίσει ικανοποιητικές συνθήκες προστασίας και ασφάλειας για το παιδί. Αποτέλεσμα αυτού είναι η καθημερινή έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο κακοποίησής τους κάθε μορφής, εμπορευματοποίησής τους, διακρίσεων πάσης φύσεως, της ακεραιότητάς τους, εξάρτησης από ουσίες, αλλά και βίαιης, αντικοινωνικής και παραβατικής εκ μέρους τους συμπεριφοράς.

Είναι εύλογο η παραπάνω διαπίστωση να μας ανησυχεί. Πώς όμως με ευαισθησία μπορούμε να κινητοποιηθούμε πολίτες, διοίκηση και δικαστικές αρχές για να εξαλείψουμε τους κινδύνους που απειλούν τα παιδιά μας, ή τα επηρεάζουν και καθιστούν τα ίδια επικίνδυνα άτομα. Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί στην αιτία που την προκαλεί προκειμένου να βρεθεί η λύση που θα την εξαλείψει. Η αιτία δυστυχώς είναι το σοβαρό έλλειμμα φιλικού προς το παιδί ενδιαφέροντος σε μόνιμη και σταθερή βάση και με ενδεδειγμένο τρόπο εκδήλωσής του. Η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας με το παιδί αποτελεί το θεμέλιο για την οικοδόμηση ενός καθ’όλα σωστού χαρακτήρα από το παιδί. Και όπως είναι φυσικό ο σωστά εκπαιδευμένος χαρακτήρας ενέχει τα εχέγγυα ενός καλύτερου μέλλοντος. Φιλία προς το παιδί σημαίνει άμεση ανταπόκριση προς αυτό και τις ανάγκες του, επιθυμία γνώσης των απόψεων του και προθυμία συνεργασίας μαζί του.

Η επικέντρωση στην προώθηση σχέσεων φιλικών προς τα παιδιά απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το έτος 2006, οπότε  και άρχισε η εκπόνηση προγραμμάτων (π.χ. Program “Building a Europe for and with children”)  και η κατάρτιση οδηγιών και συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη-μέλη για φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η από τα κράτη-μέλη ενσωμάτωση πολιτικών, φορέων, δομών, δικτύων, παραγωγή εργαλείων και μεθόδων εργασίας, πηγών πληροφόρησης και εκπαίδευσης φιλικών προς το παιδί, από τους πολίτες και τις διοικητικές και δικαστικές αρχές ενώ ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη συμμετοχή, πρόσβαση σε πληροφόρηση και στη συμβουλευτική των παιδιών.

Σε φιλικό προς το παιδί πνεύμα όλοι μας (οικογένεια, σχολείο, εκκλησία, κοινωνία, διοικητικές και δικαστικές αρχές) πρέπει να κινηθούμε και στην χώρα μας, διαμορφώνοντας συνθήκες και περιβάλλον φιλικό προς το παιδί και χρησιμοποιώντας φρασεολογία, μεθόδους και τακτικές ανάλογες προς την ωριμότητα και αντίληψη του παιδιού. Κατά τη συζήτηση μαζί με του και με διαρκή διάθεση να ακούσουμε υπομονετικά τις απόψεις και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τα προβλήματά του υποδεικνύοντας κάθε φορά τις ενδεδειγμένες προς το συμφέρον του λύσεις, προστατεύοντάς το από κάθε κίνδυνο