Η Ε.Π.Α.Α. στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς απόφοιτους Σχολών Κοινωνικής Εργασίας που ως κύριο καθήκον έχουν τη διενέργεια έρευνας:

α) κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέως Ανηλίκων και Δικαστηρίων.

και

β) κατόπιν αίτησης γονέως ή κηδεμόνος, σχολείου και Κοινωνικών Φορέων, σε περίπτωση υπόνοιας ή ενδείξεων τέλεσης άδικης πράξης ή παράλειψης από ανήλικο ή σε βάρος ανηλίκου ή σε περίπτωση υπόνοιας ή ενδείξεων τέλεσης άδικης πράξης ή παράλειψης στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο του ανηλίκου και συνακόλουθα κινδύνου του ανηλίκου και την σύνταξη σχετικής έκθεσης, που δίνει πλήρη και σαφή εικόνα της κατάστασης του ανηλίκου και της οικογένειάς του και έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα
.

 

Αθηνά Μανούκα: 210-6404649