ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Χρυσούλα Αρβανίτη

Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου

Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Ρούφος

Κυριακή Ανδρώνη

Γεν. Γραμματέας: Ραφαέλα Ματσούκα

Πλάτωνος Καράσσος

Ταμίας: Ιωάννης Θεοδοσίου

Αιμιλία Μαρούγκα

Μέλη: Συμεών Βενετσιάνος, Γεώργιος Καραμπουτάκης, Βασιλική Καλογερά

Αντώνιος Καλλιγέρης, Εμμανουήλ      Τσαλαμανιός, Σωτήριος Ευστρατιάδης