ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Άλκηστις ΣΙΑΝΝΟΥ, Εφέτης

Μαρία ΣΩΜΑΡΑΚΗ, Εφέτης

Αντιπρόεδρος: Γιώργος ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Ψυχίατρος

Αικατερίνη ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ψυχίατρος

Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος ΜΠΑΛΤΑΣ,

Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Παρασκευή ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ταμίας: Αικατερίνη-Παρασκευή ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος

Βασιλική ΓΚΟΓΚΟΥ, Δικηγόρος

Μέλη: Όλγα ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νέας Ιωνίας 

Φωτεινή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Νέας Ιωνίας

Ιουλία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, Επιμελήτρια Ανηλίκων

Αγγελική ΠΑΠΠΑ, Επιμελήτρια Ανηλίκων

Πολυξένη ΜΠΙΣΤΑ, Καθηγήτρια Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Παρασκευή ΒΑΓΙΑ, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης